ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Janek Jackowicz Korczyński 
redaktor naczelny / wydawca

☏ +48 513 602 978 |  ✉ redakcja@e-kreatywni.eu

 

Joanna Radzio
zastępca redaktora naczelnego

✉ joanna.radzio@e-kreatywni.eu

 

Przemka Jackowicz Korczyńska
sekretarka redakcji

  ✉ sekretariat@e-kreatywni.eu

 

Justyna Luszyńska
redaktor
ka

 

Dominika (DodoDan) Danieluk
redaktor
ka

 

Dagmara Leszkiewicz
redaktorka

 

Martyna Kozłowska
redaktor

  ✉ martyna@e-kreatywni.eu

 

Zuzanna Kobierska
redaktor (dział muzyczny)

  ✉ zuza@e-kreatywni.eu

 

DZIENNIKARZE STAŻYŚCI

Europejska Młodzieżowa Agencja Informacyjna (EYIA -  European Youth Information Agency) jest projektem edukacyjnym realizowanym od 2007 r. miał on na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz miękkich kompetencji społecznych poprzez aktywność internetowego dziennikarstwa.

Od 2016 roku projekt akredytowany jest do redakcji naszego miesięcznika.

Wyróżniający się w EYIA młodzi dziennikarze w uznaniu ich kreatywności i aktywności  mogą uzyskać formalny staż w redakcji miesięcznika. 

Zuzanna Kobierska
(Cdedry Wielkie)

Paulina Mokwa 
(Gdańsk)

Internetowe, Młodzieżowe dziennikarstwo w Gdańsku

Daria Kruszyńska
(Żary)

Ania Stobierska
(Gdańsk)

Julia Pińkowska
(Gdansk)

Martyna Kozłowska 
(Gdańsk)

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation