Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

Uczyć się, aby BYĆ (jak grochem o ścianę 2): raport Jacques'a Delorsa z 1996 r. / Janek Jackowicz-Korczyński

(W sprawie edukacji: jak grochem o ścianę, 2)

Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszego tekstu był opublikowany przeze mnie tekst: 50 lat ,,grochem o ścianę'': Raport Faure’a . Mechanizm mojej frustracji oraz irytacji jest dosłownie taki sam jak w opisywanym raporcie sprzed 50 lat. Moja irytacja jest tym głębsza, bo to nie jest sprawa zapomnienia ,,jakiegoś tam raportu'' sprzed pół wieku, ale wynikiem całkowitej ignorancji władz silących się na unowocześnianie edukacji. Po drodze w Polsce mieliśmy kilka reform edukacji, ale wszystkie ignorowały głosy ..wołających na puszczy'' ekspertów. 

Proponuję zapoznanie się z  założeniami raportu Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji pod kierunkiem Jacques'a Delorsa, i opublikowanego w 1996 roku.

TAK! To już ćwierć wieku temu!!!

19-stowieczny model szkoły pokutujących do dzisiaj w wielu krajach (również w Polsce) traktował edukację jako proces finalny. Ukończenie szkoły wieńczone było dyplomem UKOŃCZENIA (SIC!) edukacji.

Już wiek 20-sty zdeklasował taki model szkoły. Okazało sie, że postęp cywilizacyjne jest tak dynamiczny (dosłownie w formie postępu geometrycznego), że narzucona nam wszystkim została konieczność uczenia się ustawicznego. Właśnie kształceniu ustawicznemu poświęcony jest raport Jacques'a Delorsa.

Tak jak wypadku wspomnianego wcześniej raportu sprzed 50 lat cytowana niżej informacja też nie jest ,,wiedzą tejemną'' i jest dostępna dla każdego zainteresowanego. Oczywiście: trzeba być ZAINTERESOWANYM (SIC!),  a nie tylko ,,WIEDZIEĆ SWOJE".

[cytuję za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja._Jest_w_niej_ukryty_skarb , podkreślenia moje]

Raport ten pokazuje, że edukacja ustawiczna powinna sięgać daleko poza dotychczasową praktykę, występującą w krajach europejskich.

Kształcenie to ma służyć uzupełnianiu, aktualizowaniu wiedzy, przekwalifikowaniu oraz ułatwieniu awansu zawodowego dorosłym.

W raporcie tym przedstawiono, iż edukacja przez całe życie powinna opierać się na czterech zasadach (filarach):

 1. uczyć się, aby żyć wspólnie 
  -
  należy poszerzać wiedzę o innych społeczeństwach, historii, tradycji, duchowości, tolerancji oraz uczyć się współdziałania i rozwiązywania konfliktów,

 2. uczyć się, aby wiedzieć 
  -
  należy poznać narzędzia służące do zdobywania wiedzy, pamiętając, że uczenie zdobywania wiedzy wymaga umiejętności koncentracji, wykorzystywania już posiadanej wiedzy i myślenia, celem uczenia jest osiągnięcie radości z rozumienia, odkrywania i posiadania wiedzy,

 3. uczyć się, aby działać 
  - należy posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, nauczyć współdziałania oraz komunikacji po to, aby człowiek umiał radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, pracować w zespołach i twórczo kształtować przyszłość,

 4. uczyć się aby być 
  - głównym celem jest wszechstronny rozwój jednostki,
  edukacja powinna troszczyć się o rozwój niezależnego myślenia,
  zdolności krytycznego osądu,
  uczuć i fantazji,
  bez tego światu grozi odhumanizowanie.

[koniec cytatu]


Przeraża mnie oczywiście, że wspomniane wyżej 4 filary jeśli w jakikolwiek sposób raczą zaistnieć w szkole to tylko dzięki osobistej pasji i inwencji SUPER NAUCZYCIELI.
Sam system szkolny ma się do tego jak ..pięść do nosa''. (bez obrazy).

Najbardziej przeraża mnie jednak powszechny brak wiedzy u nastolatków, że w szkole i w ich edukacji i rozwoju ten 4 filar jest najważniejszy.

Gdyby mieli taką wiedzę i taką świadomość to może by swoje sprawy (swoją edukację, swój rozwój, swoje ,,jutro'') SAMI WZIĘLI W SWOJE RĘCE. 


Prowadzę lekcje w szkole. Zauważam, że niezbyt częsta taka  postawa u naszych nastolatków.

Trudno ich winić, są raczej ofiarami tego, że my, dorośli PRZESYPIAMY SPRAWĘ.

I TAK JUŻ OD 25 lat, i wcześniej również.


(ciąg dalszy nastąpi)


Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation