NIE BAWITKO, a wystarczy tylko chcieć


Podmiotem edukacji nie jest szkoła, a celem nie jest realizacja sztywnych, urzędowych podstaw programowych 

Podmiotem edukacji są nasze dzieci / uczniowie a celem jest ich pelny rozwój dla jutra a nie dla wczorajszych szablonów.


Obecny system szkoły deprawuje dzieci i młodzież. Młodzi nie widzą żadnej motywacji aby zaangażować się w naukę, bo szkoła nie tylko nudna, ale nie umie w żaden sposób uzasadnić celowości obowiązków jakie narzuca uczniom.

Trudno się dziwić, że młodzi nie majązadnej motywacji do uczenia się bo nikt im nie wytłumaczył, że jest to sensowne dla jego przyszłości i przekłąda się na przysłowie ,,jak sobie pościelisz. tak się wyśpisz''... 
Trudno do młodych mieć pretensje, że  nie mają motywacji angażowania się w UCZENIE SIĘ. Cele naszego przesztarzałego systemu edukacji  są tak bardzo irracjonalne, że trudno się dziwić, że młodzi ,,tego nie kupują''.

Nie wiem jak wy, ale ja nie wyobrażam sobie przyukłądać do czegokolwiej jakiegokolwiem wysiłku jesłi nie widzę racjonalnego sensu oraz korzyści z działania. Wolę się wtedy pobawić w Bawitko.
I jak tu się dziwić naszym uczniom.

Podsłuchane całkiem trafne porównanie z rozmowy na temat edukacji: Nauczyciel z Finlandii zapytany o sukces edukacji w ich kraju odpowiedział:

Mamy sukcesy, bo my PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO ŻYCIA w 21 wieku a nie DO ZDAWANIA TESTÓW.

Ja poza filozofią i etyką specjalizuję się w lekcjach informatyki. Stąd najłątwiej mi o podawanie przykładó z tej dziedziny.

Dlatego przytaczam tu film poniżej:
Slag mnie trafia, jak młodzi wykorzystują nowe technologie tylko do zabawy i nawet nie wiedzą. że wystarczy tylko chcieć...

Filn jest ompilacją pokazów finałowych z moich autorskich obozów internetowych INTERKAMP w latach 2012 oraz 2013. Edukacja a właściwie wychowanie do rozwoju w wykorzystaniem ICT jest nadal głównym kierunkiem mojego działania i moją osobistą pasją. Filmik niniejszy zmontowałem zaraz po powrocie ze zbiórki w Gdańsku na wyjazd 2 turnusu obozów Interkamp w dniu 12 lipca 2014 r (odprowadzałem na zbiórkę własną córkę, jaka jechała na obóz jako nowa  młoda kadra ). 

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation