на солідарність з Україною  | solidarni z Ukrainą | солидарны с украиной

Agata Julia Prosińska

Nazywam się Agata Julia „AG” Prosińska. Moją największą pasją jest tworzenie i głównie realizuję się w pisaniu, rysowaniu, pieczeniu, muzyce, teatrze i lepieniu z plasteliny.

Ukochałam sobie szczególnie dwie pory roku – jesień i zimę, chociaż pochmurne letnie dni także mają swój urok. Mam małą obsesję na punkcie tyciego europejskiego księstewka w Alpach Retyckich, Liechtensteinu, komiksów oraz książek. Po swoim kochanym tacie odziedziczyłam również poczucie humoru, które charakteryzuje się tym, że go w ogóle nie mam.My name is Agata Julia „AG” Prosińska. My greatest passion is creation and I mainly find fulfillment in writing, drawing, baking, music, theatre and plastcine modelling.

I love above all two seasons – autumn and winter, although cloudy summer days are also enchanting. I have a small obsession about tiny European principality in Rhaetian Alps, Liechtenstein, comics and books. I also had inherited from my beloved dad a sense of humour, which characterizes by not owning one.

graficzny identyfikator działu FELIETONY

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation