Absolwentka filologii polskiej i słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka pracy językoznawczej o wybranych zagadnieniach polskiej ortografii dla Słowian wschodnich pt.: "Jak otworzyć zamknięte <ó>? Próba opracowania wskazówek dla użytkowników języka ukraińskiego w procesie nauki polskich zasad ortograficznych w zakresie opozycji <rz> : <ż>, <ó> : <u>, <ch> : <h>" (2022 r.); lektorka języka polskiego dla cudzoziemców w Centrum Języków Obcych "KONTAKT". Od 2023 roku uczestniczka kursu aktorskiego Akademii Sztuk Scenicznych "PAPA".

 

Interesuje się tematyką hodowli koni arabskich ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich hodowców. Rekreacyjnie trenuje też jazdę konną, dąży do uzyskania Srebrnej Odznaki Jeździeckiej i uprawnień instruktorskich. W przyszłości chciałaby wstąpić w szeregi hodowców ptaków egzotycznych Poznańskiego Stowarzyszenia "Canaria 02", a także przenieść się z powrotem na wieś, razem z ulubionymi nierozłączkami i ukochanym psem.

  
 

Publikacje: Oliwii w naszym miesięczniku:

31 październik 2021
14 sierpień 2021
 
 

graficzny identyfikator działu FELIETONY

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation