Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность obecnie numer 29 jest REDAGOWANY, jego redakcja zostanie zamknięta w dniu 1 lipca 2019 r.
  >>> w układzie tematycznym
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

Od redakcji: nr 29. czerwiec 2019 r.

Numer czerwcowy naszego miesięcznika jest przełomowym. W dniu 19 czerwca 2019 r. redaktor naczelny miesięcznika UWALNIA SIĘ (!!!) od formalnych szkolnych obowiązków i przechodzi na nauczycielską emeryturę.

Tym samym będzie mógł cały swój czas poświęcić projektom edukacji pozaformalnej związanych z naszym miesięcznikiem. (miesięcznik, wydawnictwo, EYIA. miniEYIA, akademia, CrEUro).

Praca nauczyciela w szkole zajmuje bardzo dużo czasu i w obecnym systemie edukacji jest nader często SYZYFOWĄ PRACĄ. Więcej na ten temat napiszę w okolicznościowym felietonie w bieżącym numerze. Do daty przełomowej funkcjonowania miesięcznika pozostało:
Po tym czasie nasz miesięcznik nabierze znacznego ,,przyspieszenia''.Jakie działania w najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić:

 • Od bieżącego numeru czerwcowego zamierzamy równolegle do wersji internetowej składać miesięcznik w formacie PDF i pzrekazywać go do repozytorium czasopism Biblioteki Narodowej. Będzie od dostępny do pobrania oraz udostępniony online do czytania na platformie https://issuu.com.
  Zamierzamy systematycznie cofać się wstecz i w podobny sposób udostępniać systematycznie wcześniejsze numery naszego miesięcznika.

 • Systematycznie planujemy rozpocząć pzrenoszenie wcześniejszych numerów miesięcznika na naszą bieżącą platformę. Starsze numery są publikowane w oparciu o inn a platformę, z jakiej zrezygowaliśmy z powodu awarii systemowej niezależnej od nas. Planujemy starsz numery systematycznie przenosić  do aktualnego systemu naszego miesięcznika.

 • Pragniemy znacznie przyspieszyć prace związane z naszym wydawnictwem. W kolejce czeka na wydanie kilka tomików. Poślizgi związane z ich wydaniem związane są ściśle z kosztami druku tomików co wiąże się czasami ze zniechęceniem autorów czekających na swoją kolejkę. Poprzez uwikłanie w obowiązki nauczyciela zmuszonego realizować własny etat w 3 różnych szkołach nieustannie brakowało czasu, aby można skuteczniej działać na polu wydawniczym. W tej dziedzinie równiez liczymy na to, że zaległe plany wydawnicze będą mogły ulec przyspieszeniu. W bieżącym miesiącu ukażą się drukiem co najmniej dwie pozycje jakie są już na etapie realizacyjnym w drukarni. Jest to tomik świetnej poezji Danusi Sikorskiej z Leszna oraz pokonkursowe OPOWIADANIA WYBRANE z drugiej edycji naszego konkursu literackiego.

 • W miesiącach wakacyjnych zamierzamy również przywrócić widoczność w sieci czasopisma WOBEC z lat 2013-2016 jakie były matecznikiem naszego miesięcznika. Obecnie są one zarchiwizowane na serwerze RADIA EYIA i aby je udostępnić musimy pzrenieść je na serwer naszego miesięcznika. Warto wspomnieć, że w roku 2016 nasz miesięcznik odłaczył się od miesięcznika WOBEC i obydwa miesieczniki ukazują się samodzielnie: KREATYWNI nastawioiny na cele edukacyjne, a miesięcznik WOBEC bardziej nastawia się na kulturę wysoką. Obecnie miesięcznik WOBEC zawiesiła swoje działanie. Pomagamy jego redakcji technicznie dla przywrócenia jego numerów pod nowym adresem internetowym co prawdopodbnie uda się zrobić w najbliższym czasie.

 • W okresie wakacyjnym przeporwadzimy rekonstrukcję działu AUTORZY w naszym miesięczniku, aby zrobić osobne wykazy autorów aktoró wg różnych kryteriów:
  a) Młodzieżowi autorzy stale publikujący w moiesięczniku
  b) Archiwum autorów młodzieżowych, którzy już nie są związani z naszym miesięcznikiem
  c) Osoby dorosłe publikujący w naszym miesięczniku
  d) Dziennikarze i stażysci EYIA
  e) Galeria osób nominwanych do tytułu CrEUro - Kreatywny Europejczyk: pozytywny, kreatywny, solidarny.

 • W okresie wakacyjnym przywrócimy w końcu możliwość samodzilnej autopublikacji oraz modyfikacji swoich wpisów przez współpracujących z nami autorów. Reaktywować tą usługę planowaliśmy już od dłuższego czasu, ale z powodów ograniczeń mocy przerobowych wspomnianych wyżej nieustannie odkładaliśmy to na bliżej nieokreślone ,,jutro''. Warto tu wspomnieć, że w minionych latach kiedy cały nasz wysiłek byłl ukierunkowany tylko na działania dziennikarskie w EYIA system taki u nas był aktywny i młodzi dziennikarze sami publiowali swoje artykuły tekstowe i medialne w naszym systemi. Najwyższy czas powrócić do tej możliowści.

Janek Jackowicz Korczyński
     (redaktor naczelny)

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation