Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

najczęściej czytane w numerze: 

(UWAGA! Poniższe dane nie są jednoznaczne,  dlatego specjalnie wyświetlamy datę publikacji. Data publikacji ma znaczący wpływ na ilość odsłon każdej pozycji. Poszczególne pozycje publikowane są w różnych dniach danego miesiąca i tym samym starsze mają szansę mieć większą ilość wejść. Po zamknięciu numeru z biegiem czasu różnice te będą coraz mniej znaczące,  ale ranking odsłon nigdy w pełni zrównoważony)

Narracje miejskie w literaturze okiem Dobroslawy Korczyńskiej-Partyka

 

 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego na swoim fanpage rekomenduje nową książkę Dobrosławy K-P należącej do grona autorów naszego miesięcznika oraz liderów z grupy CrEUro - Kreatywny Europejczyk:

 

Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku. Pamięć, przestrzeń, dyskurs / Dobrosława Korczyńska-Partyka

ISBN: 978-83-7865-694-4
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 222
Format: 160 x 220 m

 

[cytujemy:]

NOWOŚĆ. Głównym obszarem badawczym publikacji jest relacja między pamięcią, przestrzenią miejską i kategorią dyskursu w literaturze polskiej po 1989 roku. W tekstach, które stanowią przedmiot analizy, można się dopatrzyć różnych strategii narracyjnych, za pomocą których autorzy próbują uchwycić i oddać relację między przestrzenią miejską, wyzwalaną przez nią (lub na nią projektowaną) pamięcią a podmiotami indywidualnymi bądź grupowymi. W toku analizy autorka wykazuje, że zwrócenie się ku miastu, miejskości oraz przestrzeni w kontekście procesów zachodzących w pamięci zbiorowej i kulturowej nie tylko pozwala odsłonić pewne wzory i schematy narracji pamięciowych (wpływających na sposób postrzegania rzeczywistości kulturowej oraz kształtujących relacje społeczne), ale również umożliwia dostrzeżenie pęknięć, fałd, napięć, potknięć i przemieszczeń w obrębie tych narracji.

[koniec cytatu]

 

 

 

 

 

popularne_nr25

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation