Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

najczęściej czytane w numerze: 

(UWAGA! Poniższe dane nie są jednoznaczne,  dlatego specjalnie wyświetlamy datę publikacji. Data publikacji ma znaczący wpływ na ilość odsłon każdej pozycji. Poszczególne pozycje publikowane są w różnych dniach danego miesiąca i tym samym starsze mają szansę mieć większą ilość wejść. Po zamknięciu numeru z biegiem czasu różnice te będą coraz mniej znaczące,  ale ranking odsłon nigdy w pełni zrównoważony)

Innowacja Pedagogiczna

Nasz miesięcznik realizuje w Gdańsku innowację pedagogiczną

UCZENIA SIĘ przez DZIAŁANIE:  (learning by doing)

w postaci projektu: DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE narzędziem rozwoju osobistych kompetencji cyfrowych oraz miękkich kompetencji społecznych.

Platforma robocza innowacji dostępna jest pod adresem: 

http://pressmedia.vilogdansk.pl/

Starterem innowacji dla gdańskiej młodzieży jest pilotaż realizowany w klasach pierwszych o profilu artystyczno-dziennikarskim w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W drugim semestrze zostanie ona rozszerzona na młodzież z innych szkół w Gdańsku i docelowo zamierza stworzyć wirtualną międzyszkolną redakcję. 

Głównym celem innowacji jest rozwijanie tych kompetencji jakie powszechnie uznawana są za kluczowe dla budowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz postępu gospodarczego. 

Nasza innowacja pedagogiczna bazuje kilkunastoletnim doświadczeniu podobnych działań w realizacji projektu młodzieżowego dziennikarstwa internetowego (EYIA - European Youth Information Agency) oraz wpierania przez nasz miesięcznik młodzieży kreatywnej w różnych dziedzinach swojej aktywności. Promujemy na różne sposoby młodych POZYTYWNYCH, KREATYWNYCH i SOLIDARNYCH ale również mobilizujemy ich do dalszego indywidualnego rozwoju oraz staramy się ich w tym wspierać.


Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

popularne_nr25

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation