Sandra Zarychta
ŻYCIE ANIOŁÓW
[zbiór poezji]

 

Copyright © Sandra Zarychta
Łódź,  2018
Wyd.: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny
KREATYWNI
(dawniej MUTUUS)  e-kreatywni.eu
WYDANIE 1
102 [4] s., 21x14,8 21 cm.
ISBN: 978-83-950721-2
Druk: POLISH DRUK, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 34

Druk zakończono: 28 grudnia 2018 r.

W najbliższych dniach będzie dostępna do nabycia w naszej księgarni:  http://e-kreatywni.eu/index.php/ksiegarnia
lub bezpośrednio u autorki.

  Autorka jest osobą wyjątkową i wszechstronnie utalentowaną. Cały tomik jest całkowicie Jej autorskim dziełem.