Zobacz więcej: Nowy tomik nakładem miesięcznika KREATYWNI (skąd i dlaczego) / Jan Jackowicz-Korczyński