Danka Sikorska

Życie po śmierci

 Tomik poezji

 

Copyright © Danka Sikorska
LESZNO,  2019
Wyd.: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny
KREATYWNI

(dawniej MUTUUS)  e-kreatywni.eu
WYDANIE 1

Druk: POLISH DRUK, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 34

Poezja Danuty Sikorskiej otwiera świat kobiecej emocjonalności, wolnej jednak od niekontrolowanych przypływów. Nawet wówczas, gdy dotyka dramatycznych spraw, poetka zdaje się panować nad uczuciami i doznaniami zdobywając się na autoironiczny dystans. Nie bez znaczenia jest tu aktorskie doświadczenie Sikorskiej.

            Autorka mierzy się z najważniejszymi problemami współczesnej kobiety i poprzez poezję wywalcza sobie przestrzeń dla własnej niezależności. Nie jest to wszakże twórczość kobieca w jej stereotypowym rozumieniu. Przeciwnie – okazuje się bardzo „twardą”, w jakiś sposób męską – po prostu ludzką.

                  (Ryszard Biberstajn)