Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

larum grają: jesień 2020

graficzny identyfikator działu FELIETONY

Doczekaliśmy się mrocznej jesieni, gdzie na pandemię nałożyły się potężne w naszym kraju niepokoje społeczne. Nasza redakcja ma swoje jednoznaczne poglądy - też polityczne. Wynikają one jednoznacznie z wyznawanego przez nas dekalogu wartości: POZYTYWNI, KREATYWNI, SOLIDARNI.
Jest on bliski zdrowej chrześcijańskiej wizji świata, 
jak również dla wszystkim ludzi dobrej woli. 
Mamy też świadomość, że świat naszych wartości nie pasuje do żadnej formy dewocyjnego fundamentalizmu religijnemu niezależnie, czy jest on katolickim, czy muzułmańskim czy jakimkolwiek innych fundamentalizmem. (zobacz przypis w dole tekstu)

A jeśli jakakolwiek opcja polityczna uważa, że trzymanie się kurczowo takich właśnie wartości jest formą politycznego ataku na ich formację, to świadczy tylko o jej dyskwalifikacji społecznej.


Nasz miesięcznik nie jest miesięcznikiem SPOŁECZNO-POLITYCZNYM. Jest miesięcznikiem SPOŁECZNO-KULTURALNYM. 
Nie może milczeć jeśli nasz kraj dotyka tak wielka fala niepokojów SPOŁECZNYCH. 
PANDEMIA + NIEPOKOJE SPOŁECZNE:
to dotyka aż do bólu,
a udawanie, że tego nie ma, jest formą obrzydliwej i zwykłej hipokryzji.  

Wyjątkowo cynicznym jest przysłowie: ,,Dzieci i ryby nie mają głosu''. Jest to wierutna bzdura. Jest właśnie odwrotnie. Tam, gdzie sprawa dotyczy JUTRA, to najbardziej właśnie dotyczy ludzi młodych, bo to będzie ich świat. Od najmłodszych lat musimy uczyć nasze dzieci ODPOWIEDZIALNOŚCI za siebie i świat, w jakim żyje. 


Dlatego larum gramy bębnami z trójmiejskiego strajku klimatycznego. Bo wokół niepokojów społecznych nie może być cicho.

Redakcja Miesięcznika
Społeczno-Kulturalnego
KREATYWNI

Wspomniany powyżej przypis:
FUNDAMENTALIZM:

Od czasu kiedy filozofia zainteresowała się analizą języka potocznego, często zwraca się uwagę, że sposób mówienia  o rzeczywistości zawiera w sobie głębokie pokłady treści. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę, aby uważać na wszystkie określenia słowne zakończone na -IZM. (komunizm, racjonalizm, idealizm, materializm, katolicyzm, ateizm....)

Końcówka -IZM oznacza, że dotyczy opisu ASPEKTOWEJ wizji rzeczywistości. Rzeczywistość oglądana pod pewnym aspektem, z pewnego punktu widzenia. Ten aspektowy punkt widzenia nie zawiera całej prawdy o opisywanej rzeczywistości.

ZDECYDOWANIE, żaden -IZM nie jest kompletnym, pełnych i wyczerpującym opisem rzeczywistości. Każdy -IZM najczęściej poprawnie opisuje rzeczywistość, ale nigdy w sposób pełny.

Bardzo dobrze opisuje to znakomity dwudziestowieczny filozof i psychiatra Wiktor Emanuel Frankl w swojej książce ,,Homo patients'' .
W książce tej na marginesie opisu złożoności osobyl udzkiej posłuży się bardzo trafnym porównaniem, jakie obecnie znane jest pod nazwą ,,RZUTÓW FRANKLA'' . Pisaliśmy już w naszym miesięczniku:  za chwilę podamy link do artykułu. Opisałem to w recenzji książki w 2004 roku. Jako ważne na dzisiaj powtórzyłem publikację tej recenzji w bieżącym numerze miesięcznika: Człowiek i jego świat widziane pełnie: rekomendacja książki Homo Patients Viktora Emanuela Frankla


Niektórzy przedstawiciele tradycyjnego polskiego katolicyzmu nieraz niebezpiecznie przekraczają niebezpieczną granicę fundamentalizmu, odchodząc tym samym, od wartości chrześcijańskich lub co gorsza swoją postawą całkowicie im zapzreczając.  A to już nie jest chrześcijaństwo (Ciekawe: nie używa się terminu: chrześcijanizm !!!).

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation