KUP KSIĄŻKĘ: No funciona / Roxana Lewandowska

Drukuj

    

 

Roxana Lewandowska
non funciona

Copyright © Roxana Lewandowska
Málaga / Leszno 2018
Ilustracje oraz okładka: Roxana Lewandowska

Redakcja techniczna: Jan Jackowicz – Korczyński
Druk: POLISH DRUK, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 34
Wyd.: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI

(dawniej MUTUUS)  e-kreatywni.eu
WYDANIE 1

94 s., 14,8 21 cm.
ISBN: 978-83-950721-0

Więcej o tomiku zobacz: TUTAJ

Dane zamówienia wysłanym poniższym formularzem przekierowywane są bezpośrednio do autorki książki bez pośrednictwa redakcji naszgo miesięcznika.
Zgłoszenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez autora książki dla celów realizacji transakcji.

Autor deklaruje zwrotnie odpowiedzieć e-mailem na każde złożone zamówienie w celu dookreślenia sposobu płatności oraz dostarczenia nabywanej pozycji książkowej. 


W sytuacji awaryjnej, jeśli autor nie odpowie na zamówienie w przeciągu 6 dni prosimy o powiadomienie o zaistniałej sprawie redakcję naszego miesięcznika.