VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa

na opowiadanie młodzieży.

Minął termin drugiego etapu VI edycji Konkursu na opowiadanie im. Bolesława Prusa.

Dnia 15 maja 2023 r. minął termin drugiego etapu VI edycji Konkursu na opowiadanie im. Bolesława Prusa. Wpłynęło 35 odwołań. Dając uczestnikom tę szansę kierowaliśmy się dwoma podstawowymi przesłankami. Po pierwsze, nasze wcześniejsze doświadczenia wskazywały na to, że jurorzy czasami przeoczali opowiadania, które później w czasie ponownej lektury uznaliśmy za wartościowe (to znaczy Piotr Kotlarz i współpracujący przy konkursie od samego początku i jego współinicjator, Jan Jackowicz-Korczyński). Po drugie uważamy, że możliwość odwołania jest swego rodzaju „szkołą”, treningiem, dla przyszłych pisarzy, którzy w przyszłości będą musieli do swej twórczości przekonać ewentualnych wydawców. To bardzo ważne, czy mamy przekonanie odnośnie do tego, że to co robimy ma wartość i że potrafimy bronić swych prac.

Lektura nadesłanych w procedurze odwołania opowiadań wymagała od nas więcej czasu i zastanowienia. Kilka z nich już włączyliśmy do listy opowiadań dopuszczonych do drugiego etapu. Osoby, które nie otrzymały jeszcze decyzji w kwestii odwołania prosimy o cierpliwość. Nie wykluczamy, tego, że i ich opowiadania znajdą się na wspomnianej liście, w każdym zaś razie chcemy w miarę możliwości uzasadnić decyzję odmowną.

Wszystkie wybrane do drugiego etapu naszego konkursu opowiadania zostaną opublikowane na łamach naszych czasopism: Miesięcznika Wobec oraz Miesięcznika Kreatywni. Sądzimy, że już sam fakt publikacji będzie dla  wybranych osób swego rodzaju wyróżnieniem i mamy nadzieję, że zostanie to docenione. Oczywiście każde z zamieszczanych opowiadań będzie wymagało choć wstępnej adiustacji i korekty i z tego powodu nieco się opóźniamy, pierwsze opowiadania ukażą się dopiero jutro. Mamy jednak czas, ogłoszenie wyników nastąpi zgodnie z regulaminem przecież dopiero 10 czerwca.

Ostateczną decyzję odnośnie do nagród i wyróżnień podejmiemy biorąc pod uwagę zainteresowanie poszczególnymi opowiadaniami (liczba wejść na stronę), ważnymi będą dla nas również ewentualne, nawet skromne, recenzje i opinie, które prosimy wysyłać na adres poczty konkursu. Oczywiście, jak zawsze, ostateczne werdykty będą w znacznej mierze subiektywne. Przypominamy też, że praca twórcza, sztuka, nie są wyścigiem, rywalizacją. Ważne jest to, że jesteśmy otwarci na świat, na ludzi, że mamy coś do powiedzenia i chcemy to w artystycznej formie wyrazić.

Wszystkim, którzy dotarli do trzeciego etapu składamy serdeczne gratulacje.

                                      Piotr Kotlarz i Jan Jackowicz-Korczyński

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation