Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

numer 32 (zamknięty w dniu 1 października 2019 r.)
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

Właśnie tutaj, właśnie teraz wyznaczamy czerwoną linię... / Greta Thunberg

Szczyt Klimatyczny w Nowym Yorku: 23 września 2019 r.

Nie powinno mnie tutaj z wami być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu [...]

[...] jak śmiecie!!!! [...]

[... ] Zawiedliście nas. Ale młodzi ludzie zaczynają rozumieć waszą zdradę. Oczy wszystkich przyszłych pokoleń są skierowane na was. A jeśli zdecydujecie się nas zawieść, mówię, że nigdy wam nie wybaczymy. Nie pozwolimy wam tego uniknąć. Właśnie tutaj, właśnie teraz wyznaczamy linię. Świat się budzi. I nadchodzą zmiany, czy wam się to podoba, czy nie. [...]

Film publikujemy za The Guardian metodą osadzania kodu zgodnie ze standardową licencją Youtube

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation