Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность obecnie numer 29 jest REDAGOWANY, jego redakcja zostanie zamknięta w dniu 1 lipca 2019 r.
  >>> w układzie tematycznym
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

Pozytywny internet i jego młodzi twórcy

Jacek Pyżalski

Internetem w kontekście wykorzystania go przez młodych ludzi interesują się zarówno badacze, jak i opinia publiczna. Wiele na temat tego użytkowania jest dyskusji i sporów, w których trudno o jednoznaczne konkluzje dotyczące wpływu internetu na rozwój młodego pokolenia. Wyniki badań przedstawione w raporcie wskazują zresztą, że jednoznaczność w tym zakresie jest nie tylko niemożliwa, lecz także niewskazana. Rozważaniom na ten temat towarzyszy często sporo emocji, a rzadziej pogłębiony racjonalny namysł wynikający z empirycznych przesłanek.

Jednocześnie wykorzystanie sieci, szczególnie dzięki upowszechnieniu internetu mobilnego wśród młodych ludzi, masowo rośnie. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych odsetek nastolatków, którzy korzystają z internetu „prawie bez przerwy”, w ciągu dwóch lat się podwoił (sięgając poziomu 65%). W Wielkiej Brytanii ponad 37% brytyjskich piętnastolatków to „ekstremalni aktywni internauci” definiowani przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jako tacy, którzy używają internetu przez powyżej sześć godzin w typowy weekendowy dzień (Frith, 2017). W podobnych badaniach w Polsce (np. Nastolatki 3.0) 80% pytanych wskazuje, że z internetu korzysta wiele razy dziennie, cały czas (Tanaś i in., 2017). Podobne wyniki przynosi najnowsze badanie EU Kids Online Polska 2018, które wskazuje, że ponad 82,5% młodych ludzi wielokrotnie w ciągu dnia korzysta ze smatrfona, by łączyć się z internetem (Pyżalski i in., 2019).

To jednak jedynie wskaźniki ilościowe dotyczące czasu korzystania z sieci. Są one oczywiście istotne i jednoznacznie wysokie, nie pozwalają jednak na rozpoznanie pełnego obrazu. Konieczna jest analiza jakości rzeczywistych działań podejmowanych w tym czasie. Istotne jest zatem to, co się kryje pod wysokimi wskaźnikami ilościowymi. Co i dlaczego młodzi ludzie robią online i jak wygląda zróżnicowanie charakteru podejmowanych działań w całej populacji? To ważne pytanie, gdyż właśnie jakość aktywności online jest szczególnie istotna, kiedy mówimy o wartości korzystania z internetu dla indywidualnego rozwoju, a także jego szerszej wartości społecznej. Takie pogłębione diagnozy dostarczają ważnych przesłanek dla konkretnych rozwiązań pedagogicznych, przede wszystkim z zakresu edukacji medialnej.

Na ilustracji: Odsetek nastolatków, którzy bardzo intensywnie – prawie cały czas w ciągu dnia – korzystają z internetu

Tak się zaczyna świetna i bardzo potrzebna publikacja pod redakcją Jacka Pyżalskiego powszechnie dostępna szczęśliwie na licencji Creative Commons w sieci pod adresem: 

https://akademia.nask.pl/publikacje/RAPORT_a4_29_5_19_inter.pdf

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całą publikacją. Dotyka ona bardzo ściśle naszym głównym celom działania: 

kształtowanie postaw oraz umiejętności KREATYWNEGO wykorzystywania nowych technologii medialnych, mobilnych, sieciowych, cyfrowych dla PEŁNEGO OSOBISTEGO ROZWOJU: auto-rozwoju, auto-KREACJI oraz auto-PROMOCJI.

Jeszcze nieraz będziemy się w naszym miesięczniku odwoływać do tej publikacji.

Zawiera ona:

  • Dlaczego warto badać, to co badaliśmy? (Jacek Pyżalski): s. 6

  • Nota metodologiczna: s.  13

  • WYNIKI BADANIA: s. 18

  • Jak stałeś się aktywnym internautą?  Normalniej, niż można się było spodziewać (Jacek Pyżalski): s. 19

  • Funkcjonowanie online i offline – spójnie, czy inaczej? (Jacek Pyżalski): s. 26

  • Wyrażam siebie i rozwijam się, czyli czego młodzi twórcy uczą się, korzystając z internetu? (Agnieszka Wrońska): s. 28

  • Podziw internetowej publiczności czy własny rozwój – co daje satysfakcję młodym twórcom? (Marta Witkowska): s. 40

  • Ważni (nie)znajomi – relacje z młodych twórców z odbiorcami (Anna Borkowska): s. 49

  • Od hobby do profesjonalnej działalności (Marcin Bochenek): s. 63

  • Wnioski i rekomendacje: s. 70

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation