obecnie numer 29 jest REDAGOWANY, jego redakcja zostanie zamknięta w dniu 1 lipca 2019 r.
  >>> w układzie tematycznym
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

ECO RADAR na Facebooku

Na facebooku młodzi pozytywni, kreatywni i solidarni zalożyli informacyny fanpage ECO RADAR. 

Zobacz:https://www.facebook.com/pg/ECORadarER

Autorzy ECO RADARu tak przedstawiają jego cele: [cutujemy]

 ECO Radar został stworzony z myślą o osobach, które nie mają czasu na wyszukiwanie informacji, a jednak chciałyby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi ekologii oraz ochrony środowiska. Pomysł zrodził się 21.06.2019, kiedy to polski premier zablokował unijną ustawę o zredukowaniu do 2050 roku emisji CO2 o 90%, mówiąc że tym samym broni polskiej gospodarki. Według nas, osoby które mają siłę głosu i realne możliwości zmian, nie powinny podchodzić do problemu pogłębiających się zmian klimatycznych z perspektywy opłacalności. Bo o Ziemię i życie ludzkie należy walczyć za wszelką cenę !
Strona ta ma na celu prezentować newsy z Polski, jak również Europy i całego świata, które dotyczą zmian klimatycznych, zaśmiecania planety, niszczenia środowiska naturalnego oraz innych pokrewnych tematów. Oprócz merytorycznych artykułów i eksperckich opinii, chciałybyśmy dzielić się zdaniem osób publicznych: polityków, celebrytów, którzy promują walkę o zachowanie środowiska naturalnego, a także powiadamiać o eventach i wydarzeniach promujących taką postawę.
ECO Radar was created for people that don’t have time to look for information themselves, but want to be informed about the latest news in the field of ecology and environment protection. The idea came to life on the 21st of June, 2019, when the polish prime minister blocked an European Union statue about reducing CO2 emission by 90% to the 2050. He explained his decision by saying that polish economy would suffer if he agreed. We think that people whose voices have power and those who have real chances of changing things for better, should not approach the climate crisis from the perspective of profitability. Because the Earth and human life are worth every price !
This page aims to present current information from Poland, but also Europe and the whole world, that concern climate change, destroying the environment, pollution with trash and similar topics. Apart from informative articles and expert’s opinions, we would like to share the public opinion: voices of politicians and celebrities that support the fight for climate, as well as notify about interesting events that promote ecological values.
[konirc cytatu]
Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation