Autorki książki: Uczę się matematyki ,,Magicznym Drzewem''

Barbara Dudel

- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku,

- w swojej pracy zawodowej szczególną uwagą poświęca edukacji matematycznej uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz sposobom jej realizacji, co znajduje odzwierciedlenie w poszukiwaniach badawczych, działalności dydaktycznej oraz popularyzatorskiej,

- autorka licznych publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym oraz innowacji pedagogicznych realizowanych w klasie 3 szkoły podstawowej,

- współautorka materiałów dydaktycznych wpierających edukację matematyczna uczniów klas 1-3. Prowadzi aktywną działalność na rzecz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

Katarzyna Zajączkowska

- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, Trenerka Umiejętności Społecznych,

- autorka  wielu innowacji pedagogicznych i realizatorka licznych projektów e-Twinning wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości. Współautorka publikacji o charakterze metodycznym,

- prowadzi aktywną działalność na rzecz doskonalenia nauczycieli - webinaria, warsztaty,

- należy do grupy innowacyjnych nauczycieli Sperbelfrzy MINI , Eduzmieniacze.

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation