Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

numer 32 (zamknięty w dniu 1 października 2019 r.)
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

Złota 13-stka: Nauczyciel Roku 2019

Jury Konkursu Nauczyciel Roku 2019 na posiedzeniu 21 września 2019 r. w redakcji Głosu Nauczycielskiego, po rozpatrzeniu wniosków kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie, postanowiło nominować do tytułu Nauczyciel Roku 2019 następujące osoby:

Bartosza Chysia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku

– Zytę Czechowską z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku

– Ewę Drobek z XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie

– Jarosława Foltyńskiego z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

– Annę Hummel z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie

– Ewę Kempską ze Szkoły Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym

– Małgorzatę Kuleszę z XIII Liceum Ogólnoksztacącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

– Dawida Łasińskiego z Zespołu Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

– Tomasza Ordzę ze Szkoły Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce

– Marzenę Papis z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie

– Magdalenę Sokołowską z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A Mickiewicza w Opolu

– Katarzynę Stryjek z Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku

– Damiana Wyżkiewicza z Zespołu Szkół nr 22 im. E. Konopczyńskiego w Warszawie.

Spośród tych finalistów zostanie wybrany Nauczyciel Roku 2019, zostaną także przyznane dwa równorzędne Wyróżnienia i 10 Nominacji do tytułu.  Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 8 października podczas Gali Finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom i osobom, które włożyły wiele pracy w przygotowanie konkursowych wniosków, serdecznie dziękujemy za udział. A finalistom – gratulujemy!

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation