Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

numer 32 (zamknięty w dniu 1 października 2019 r.)
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

TRAFIC 2: taniec współczesny, modern, underground, jazz: foto-prezentacja /Joanna Michalkiewicz

Foto-prezentacja grypy tanecznej TRAFIC 2: taniec współczesny, modern, underground, jazz (12-15 lat) z Domu Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury. Trener: Agnieszka Humięcka.

(Wizerunki młodocianych tancerzy publikujemy na bazie zgody ich rodziców/prawnych opiekunów jaką dysponuję trenerzy grupy tanecznej dla publikacji wizerunku tancerzy w celach promocji ich aktywności tanecznej)

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation