Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

numer 32 (zamknięty w dniu 1 października 2019 r.)
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA” / Joanna Gadomska

Autorka: Joanna Gadomska

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody.

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. a jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. a przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych.

Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.

 

Dlatego działam, tworzę i edukuję w tym zakresie, od wielu już lat.

Od 2006 roku, wraz z grupą nauczycieli z mojej szkoły, realizuję lokalny ekologiczny projekt „Dzień Ziemi”, który każdego roku objęty jest honorowym patronatem Starosty Konińskiego, a od 2014 roku również honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Od samego początku, do realizacji tego projektu dołączyła spora grupa ludzi, którym zależy na losach naszej Ziemi. Włączyli się nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego, mieszkańcy Żychlina i Konina, a także Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Gminy Stare Miasto, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Nadleśnictwo Konin i Grodziec, Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia, Geotermia Konin, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „EKO-LOGICZNI” w Koninie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzięki współpracy wielu nauczycieli i podmiotów w środowisku lokalnym, możliwe jest kształtowanie proekologicznej postawy młodego pokolenia.  

Napisałam i wdrożyłam również wiele innych projektów ekologicznych. Jestem autorką nagrodzonych projektów w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP (ŚP. Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego), projekt „Rozwijanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez naukę i zabawę” (2009), „Zdrowo myślimy – ekologicznie czynimy” (2010), „W zdrowym ciele – ekologiczny duch” (2011), „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” (2012).

Jestem głównym pomysłodawcą ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania” realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 przez wielu nauczycieli ze szkół i przedszkoli w całej Polsce. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, Fundacji DANA z Brukseli, Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego FENS z Brukseli, Grupy SuperBelfrzy, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, Dyrektora MDK w Koninie, Głosu Nauczycielskiego oraz TV Wielkopolskiej.

A teraz przyszła pora na mój pierwszy ogólnopolski projekt ekologiczny. Powstał on z inicjatywy wielu wspaniałych nauczycieli z całej Polski, którzy mają wiele świetnych pomysłów, chcą działać i współpracować.

A więc zaczynamy.

  „EKO – SZKOŁA” to nowy ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

  

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

 2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

 3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

 4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

 5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, poprzez zmiany własnych nawyków, aby przeciwdziałać degradacji środowiska;

 6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

 

Zapraszam do projektu „EKO-SZKOŁA”, aby wspólnie poprzez naukę i zabawę zwiększać wiedzę i świadomość uczniów/przedszkolaków odnośnie właściwych postaw proekologicznych.

 

Projekt „EKO-SZKOŁA” to roczny projekt, którego kolejne edycje kontynuowane będą w następnych latach.

Organizatorem projektu jest Zespól Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie .

Projekt objęty jest honorowym patronatem: (jestem w trakcie oczekiwania na potwierdzenie patronatu kilku instytucji).

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski.

Do projektu zapraszam nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizować będą działania kształtujące postawy proekologiczne.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadanie projektowe polega na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowaną dla uczniów, rodziców, nauczycieli z własnej szkoły. Do udziału w swoich akcjach można oczywiście zaprosić całą swoją szkołę, inne szkoły, mieszkańców własnej miejscowości  oraz organizacje ze środowiska lokalnego.

Każdy nauczyciel, zgłoszony do projektu zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:

 • akcję ekologiczną (np. sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie lasu);
 • imprezę lub uroczystość o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu);
 • szkolny konkurs z zakresu ekologii i/lub ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy, na plakat, literacki);
 • gazetkę na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska;
 • zbiórkę odpadów lub żywności (np. dla zwierząt ze schroniska);
 • wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków);
 • filmik lub prezentację multimedialną z zakresu ochrony środowiska;
 • lekcję w terenie/zajęcia terenowe/wycieczkę;
 • lekcję/zajęcia/warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;
 • ulotkę/broszurkę/komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, oszczędzanie wody);

 

Zachęcam do organizacji licznych innych przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, na terenie swojej szkoły/placówki, które nie zostały ujęte w powyższych punktach.

 

Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do udziału w i edycji projektu „EKO-SZKOŁA’’ należy przesłać do 15 października na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….

 

Projekt trwa od 15 września 2019 do 15 maja 2020 roku

Do 30 maja 2020 r. należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. „Raport końcowy”, który zawierać powinien krótkie podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć oraz dwa/trzy zdjęcia, z każdego działania.

Po rocznej współpracy każda z placówek, która zrealizowała działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz przysłała „Raport końcowy”, otrzyma tytuł „EKO-SZKOŁA 2020”/ ‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2020’’ / „EKO-PLACÓWKA 2020”.

Grupie projektowej/klasie przyznany zostanie tytuł „EKO-GRUPA 2020”/ „EKO-KLASA 2020”.

Nauczycielowi, szkolnemu koordynatorowi projektu przyznany zostanie tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”.

Zapraszam do dołączenia do grupy na fb „EKO-SZKOŁA”, w celu ułatwienia kontaktu z wszystkimi uczestnikami projektu oraz wymiany doświadczeń przy realizacji działań ekologicznych. Przygotowana została również strona na fb „EKO-SZKOŁA”, na której zamieszczone będą Państwa działania i relacje, z poszczególnych etapów realizacji projektu, w celu zaprezentowania ich przed szerokim gronem, jako źródło wzajemnej inspiracji.

 Gdyby pojawiły się pytania w związku z projektem to proszę o kontakt droga mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapraszam do projektu,

Joanna Gadomska
(Biologia z Blondynką)

 

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation