konkurs literacki - / - promocja prozy i poezji - / - wydajemy drukiem debiuty literackie

nasz konkurs literacki:

 Nasz miesięcznik jest współinicjatorem oraz współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży. Nad naszymi konkursami patronaty objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz (od 3 edycji) Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz.
Głównymi organizatorami konkursu są  Fundacja Kultury WOBEC oraz Gdański Oddziałem Związku Literatów Polskich.

OBECNIE OGŁOSILIŚMY 5 edycję konkursu: https://e-kreatywni.eu/index.php/startuje-v-edycja-konkursu-literackiego-im-boleslawa-prusa

Poniżej wcześniejsze edycje:

zobacz: https://e-kreatywni.eu/index.php/iv-edycja-konkursu-literackiego-dla-mlodziezy

Poniżej plakat edycji poprzedniej.

proza u nas:

Pokłosiem 2 pierwszych edycji konkursów  są wydane drukiem antologie wyróżnionych opowiadań oraz publikacja wielu wybranych w naszym miesięczniku.Ogólnie wiadomo, że wielu młodych ludzi próbuje swoich literackich możliwości, ale najczęściej piszą tylko ,,do szuflady''. Dwa kolejne konkursy potwierdziły wielką skalę tego zjawiska (ponad 970 opowiadań nadesłanych na konkurs opowiadań w pierwszej edycji konkursu, ponad 640 w drugiej edycji). Potwierdziły również bardzo wysoki poziom wielu nadesłanych opowiadań. 
Laureatka pierwszej edycji konkursu Justyna Luszyńska wydała już drukiem kilka swoich pozycji, jest członkiem redakcji naszego miesięcznika oraz prowadzi w internecie literackiego bloga: http://pisadlo.pl Nasz miesięcznik wydał w tym roku, między innymi jej tomik poezji: Nie będziesz pamiętać: chyba że zrozumiesz. 

poezja u nas:

Z debiutami poetyckimi jest trudniej niż z prozatorskimi. Dobre wiersze zdarzają się o wiele mniej często niż dobra proza.

Pewnie dlatego w naszym miesięczniku obecnie postawiliśmy większy nacisk na poszukiwanie talentów liryki słownej. Poszukujemy młodych (i nie tylko) współczesnych poetów i zapraszamy ich do publikacji swojej poezji w naszym miesięczniku. Dla nich jest to forma dodatkowej promocji ich twórczości. Lektura ich wierszy jest równocześnie dobrym przykładem dobrej liryki rysowanej słowem dla nastoletnich amatorów tworzenia poezji.

Nasz miesięcznik nawiązał współpracę z poetkami i poetami licznych grup poetyckich w social-mediach. Zaangażowaliśmy się również w inicjatywę rozpoczęcia wydawania od stycznia 2022 r. Kwartalnika Poetyckiego w ramach aktywnośći jedne z grup poetyckich.
Podjęliśmy też działania aby zorganizować w 2022 r. pomorski konkurs poetycki dla młodzieży (podobnie jak w konkursie na opowiadanie 13-26 lat). Miałby on być konkursem na wydanie drukiem antologii młodych poetów  pomorskich. Chcemy również tą drogą wyłonić najlepszych, którzy i tak dużo piszą ,,do szuflady'' aby móc ich wspierać i promować.

nasze wydawnictwo:

Powodzenie  naszych konkursów literackich zadecydowało o wzmocnieniu wsparcia literackiego dla młodych twórców przez nasz miesięcznik. Miesięcznik nasz kładzie silny akcent na promocję młodych twórców literackich. Publikujemy ich utwory, ale również uruchomiliśmy przy miesięczniku wydawnictwo ułatwiające wydanie drukiem własnej twórczości. ZOBACZ: https://e-kreatywni.eu/index.php/wydawnictwo

 

graficzny identyfikator działu FELIETONY

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation